سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 کانال ارتباطی اموزشگاه

 مهمترین رویدادهای مهر

 

 

 کتاب های مفید

 

   

       

     

   

 سال تحصیلی 99-98
 تابستان 98
 • 1398/07/18 :: پروژه مهر
  ... [مشاهده]
 • 1398/07/15 :: جلسه دیدار با اولیا
  ... [مشاهده]
 • 1398/06/10 :: برگزاری شورای معلمین با موضوع برنامه ریزی و تبادل نظر جهت آغاز سال تحصیلی
  ... [مشاهده]
 • 1398/06/04 :: برگزاری جشن کانگورو و تقدیم دیپلم افتخار
  ... [مشاهده]
 • 1398/05/09 :: یک صبحانه دورهمی - کلاس خانم موسوی
  ... [مشاهده]
 • 1398/05/07 :: برگزاری کلاس های مهارت جناب آقای فرهادیان
  ... [مشاهده]
 • 1398/05/07 :: برگزاری کلاس های مهارت سرکار خانم موسوی
  ... [مشاهده]
 • 1398/05/07 :: کلاس های تابستانی پایه سوم - سرکار خانم قرائی
  ... [مشاهده]
 • 1398/05/07 :: برگزاری کلاس خط - سرکار خانم مزنگی
  ... [مشاهده]
 • 1398/05/07 :: حضور حداکثری دانش آموزان در کلاس های تابستانی
  ... [مشاهده]
 • 1398/04/25 :: برگزاری کلاس های اوقات فراغت
  ... [مشاهده]
 اخبار بهداشتی
 سایت های مرتبط

                               

                                      

                                                  

                                                         

 سخن مدیر

 متولدین امروز
 برنامه هفتگی

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها